Example 72-103

An kengkaru i bin kilim kurrupartuyawung dat karungku.
An
and
kengkaru
kangaroo
i
3sg.sbj
bin
pst
ki-lim
hit-tr
kurrupartu-yawung
boomerang-ins
det
det
karu-ngku.
child-erg
And the child hit the kangaroo with a boomerang.
Comment:
The suffix -yawung has an instrumental function here.
Type:
peer elicitation
Source:
Meakins 2003-2006