Example 71-145

Akahi kepani kulai ia‘u hina malalo o ka lepo.
Akahi
indf
kepani
Japanese
kulai
shove
ia‘u
obj.1sg
hina
fall
malalo
down
o
poss
ka
def
lepo.
ground
A Japanese pushed me down into the ground.
Type:
naturalistic written
Source:
Own data 1896