Example 59-27

so kwe ata ti lo ni ake ma meme ye oko na ya ni ape
so
dem
kwe
all
ata
grandmother
ti
of
lo
3sg
ni
det
a-ke
sm-cop
ma
hear
<meme>
even
ye
thing
oko
one
na
prep
ya
belly
ni
det
ape
neg
Of all this her grandmother didn't observe one thing.
Comment:
Meme is a French word.
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd