Example 56-73

(...) i pran sa enn ki anba son lebra.
(...)
(...)
i
3sg
pran
take
sa
dem
enn
one
ki
rel
anba
under
son
3sg.poss
lebra.
arm
(...) he takes that one which is under his arm.
French: (...) il prend l'autre qui est sous son bras. (Bollée & Rosalie 1994: 43)
Type:
naturalistic spoken
Source:
Bollée and Rosalie 1994: 42