Example 55-15

ou'nn konn enn sanzman ki'nn, ki'nn koul pei la net depi lindepandans
ou'nn
2sg.compl
konn
know
enn
indf
sanzman
change
ki'nn,
rel.compl
ki'nn
rel.compl
koul
drown
pei
country
la
def
net
completely
depi
abl
lindepandans
independence
[It's as if] you had realized a change which, which completely ruined the country since Independence.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Kriegel et al. 2005: 192