Example 54-116

Mwen lé byen kontan. — Mwen lété byen kontan. — Mi sra byen kontan.
Mwen
1sg
le
cop.prs
byen
well
kontan.
pleased
Mwen
1sg
lete
cop.pst
byen
well
kontan.
pleased
Mi
1sg
sra
cop.fut
byen
well
kontan.
pleased
I am very pleased. — I was very pleased. — I'll be very pleased.
French: Je suis bien content. — J'étais bien content. — Je serai bien content.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Chaudenson 1974: 343