Example 53-67

Ki-mounn zò pey pou tchòmbo legliz-la?
Ki-mounn
which-person
2pl
pey
pay
pou
for
tchòmbo
maintain
legliz-la?
church-art.def.sg
Who do you pay to maintain the church?
Type:
naturalistic spoken
Source:
Klingler 2003: 330