Example 53-34

Mo pa krwa, li di, m ale jwe pou bal-la.
Mo
1sg
pa
neg
krwa,
think
li
3sg
di,
say
m
1sg
ale
fut
jwe
play
pou
for
bal
dance
la.
art.def.sg
I don't think that I will play at the dance.
French: Je ne crois pas que je jouerai au bal.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Neumann 1985: 396