Example 53-337

Sè te mounn koulè te gen sa.
it
te
pst
mounn
person
koulè
coloured
__
__
te
pst
gen
have
sa.
dem
It was black people who had that.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Klingler 2003: 226