Example 53-114

Eou twa to tandé parle pou dons-sa-la?
Eou
where
twa
2sg
to
2sg
tandé
hear
parle
speak
pou
for
dons
dance
sala?
det.dem
Where did you hear about the dance?
Type:
naturalistic spoken
Source:
Neumann 1985: 135