Example 52-12

oun moun
oun
one
moun
people
somebody OR: one man
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge