Example 50-102

Ou pa ka chanté!
Ou
2sg
pa
neg
ka
prog
chanté!
sing
You don't sing!
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own fieldwork