Example 49-97

Nou chak gen youn pou n pran ladan.
Nou
1pl
chak
each
gen
have
youn
one.num
pou
mod
n
1pl
pran
take
ladan.
inside
Everyone of us must take one of them.
French: Chacun de nous doit en prendre un dedans.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Fattier 1996: 226