Example 49-40

Ou menm, pa kwè papa w, tande, se jwe l ap jwe.
Ou
2sg
menm,
self
pa
neg
kwè
believe
papa
father
w,
2sg
tande,
understand
se
SE
jwe
play
l
3sg
ap
inacc
jwe.
play
You, don't believe your father, he is only playing around.
French: Toi, ne crois pas ton père, il ne fait que jouer.
Type:
naturalistic written
Source:
Desmarattes 1983: 22