Example 49-294

Dayè ou pa menm konnen ki nèg ke nèg la ye.
Dayè
moreover
ou
2sg
pa
neg
menm
even
konnen
know
ki
rel
nèg
man
ke
comp
nèg
man
la
def
ye.
pro
Moreover you don't even know who that man is.
French: D'ailleurs tu ne sais même pas quel homme est cet homme.
Type:
naturalistic written
Source:
Desmarattes 1983: 12