Example 49-285

Dyak m dyake machin nan ak li a pa bon.
Dyak
jack
m
1sg
dyake
lift
machin
car
nan
def
ak
with
li
3sg
a
def
pa
neg
bon.
good
The jack with which I lifted the car is not good.
French: Le cric avec lequel j'ai soulevé la voiture n'est pas bon.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Dejean 1982: 55