Example 49-247

Ebyen mwen kwè l ta bon pou m sòti nan kay la.
Ebyen
Oh.well
mwen
1sg
kwè
believe
l
3sg
ta
cond
bon
good
pou
for
m
1sg
sòti
come.out
nan
in
kay
house
la.
def
Oh well, I think it would be good for me to leave the house.
French: Eh bien, je crois qu'il serait bon que je parte de la maison.
Type:
naturalistic written
Source:
Desmarattes 1983: 60