Example 49-223

Li prale ansanm avèk mwen.
Li
3sg
prale
prog.go
ansanm
together
avèk
with
mwen.
1sg
He/She is leaving with me.
French: Il/Elle part avec moi.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Valdman et al. (eds.) 2007: 36