Example 49-211

M koupe vyann nan ak on kouto ki pa file.
M
1sg
koupe
cut
vyann
meat
nan
def
ak
with
on
indf
kouto
knife
ki
rel
pa
neg
file.
sharpen
I cut the meat with an unsharpened knife.
French: J'ai coupé la viande avec un couteau pas aiguisé.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Dejean 1982: 55