Example 49-172

Mari ba timoun yo yon jwèt.
Mari
Marie
ba
give
timoun
child
yo
def.pl
yon
indf
jwèt.
toy
Marie gave a toy to the children.
French: Marie a donné un jouet aux enfants.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Fattier and Sörés 1999: 54