Example 44-96

Di trabahá yo ala dos di ihápun hanggáng alas séis di tempráno manyána.
Di
ctpl
trabahá
work
yo
1sg
ala
at
dos
two
di
of
ihápun
afternoon
hanggáng
till
alas
at
séis
six
di
of
tempráno
early
manyána.
tomorrow
I will work from two in the afternoon till six tomorrow morning.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own data