Example 41-148

tɔɔna eev ɔɔntotardiiya jaapuntaa, boos jaafalaavoo ricedntaa falaatu
tɔɔna
then
eev
1sg
ɔɔnta-otru-diiya
yesterday-other-day
jaa-puntaa,
pst-ask
[boos
[2sg
jaa-falaa
pst-tell
voo
indf
ricad-ntaa
Richard-loc
falaa-tu]
quot-pfv]
Then the day before yesterday I asked [him], “Did you tell Richard?”
Type:
naturalistic spoken
Source:
Smith 1977: 162