Example 37-10

[...] txi rwin mutu.
[...]
[...]
txi
2sg
rwin
wicked
mutu.
very
You are too wicked. OR: You are very wicked.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Maurer 2009: 48