Example 31-65

N ta po ke simenti na txon, prontu.
N
I
ta
asp
po
put
ke
the
simenti
seed
na
in
txon,
ground
prontu.
ready
I put the seeds in the ground, that's it.
Comment:
Kel/ke can be used as a definite determiner and is homophonous with the demonstrative.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Baptista 2002: 28