Example 30-94

Kel rapás ê inda más dansador di ki mi!
Kel=rapás
dem.sg=boy
ê
be
inda
even
más
more
dansador
dancer
di=ki=mi!
of=than=I
This young man is an even greater dancer than I.
German: Dieser junge Mann ist ein noch größerer Tänzer als ich.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Brüser et al. 2002: s.v. dansador