Example 29-67

die huise van die bure
die
def.art
huis-e
house-s
van
of
die
def.art
bur-e
neighbour-s
the houses of the neighbours
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge