Example 29-40

Hulle kom drie-drie by die deur in.
Hulle
3pl
kom
come
drie~drie
three~three
by
by
die
the
deur
door
in.
in
They come in through the door three-by-three.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Besten et al. 2003: 275