Example 29-242

die kind se toontjie
die
def.art
kind
child
se
poss
toontjie
toe
the child's toe
Type:
unspecified
Source:
Donaldson 1993: 98