Example 29-241

Hy gaan nie huistoe nie.
Hy
3sg.m.nom
gaan
goes
nie
neg1
huis-toe
house-to
nie.
neg2
He is not going home.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge