Example 29-182

Die seun word deur 'n by gesteek.
Die
def.art
seun
boy
word
become
deur
by
'n
a
by
bee
ge-steek.
ptcp-stung
The boy is being stung by a bee.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge