Example 29-168

Leah het Marie uit die gat uit getrek.
Leah
Leah
het
pst
Marie
Mary
uit
out
die
def.art
gat
hole
uit
out
getrek.
pulled
Leah pulled Mary out of the hole.
Type:
constructed by linguist
Source:
Own knowledge