Example 29-118

omdat ek die roos vir/aan die man gegee het
omdat
because
ek
I
die
def.art
roos
rose
vir/aan
to
die
def.art
man
man
ge-gee
ptcp-given
het
pst
because I gave the rose to the man
Type:
naturalistic written
Source:
Own knowledge