Example 29-113

Piet het (vir) ons gesien. — Piet het (?vir) ons nie gesien nie. — Piet het nie vir ons gesien nie.
Piet
Peter
het
pst
(vir)
(for/to)
ons
us
gesien.
seen
Piet
Peter
het
pst
(?vir)
(?for/?to)
ons
us
nie
not
gesien
seen
nie.
not
Piet
Peter
het
pst
nie
not
vir
for/to
ons
us
gesien
seen
nie.
not
Peter saw us. — Peter did not see us. — Peter did not see us.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge