Example 28-171

di drai wat ju draitɛ, o kutɛ ju
di
the
drai
turn
wati
rel
ju
2sg
drai-tɛ,
turn-pfv
o
3sg
ku-tɛ
catch-pfv
ju
2sg
As soon as you turn around, it catches you.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Kouwenberg 1994: 437