Example 27-45

di mēnshi shi hā
di
det
mēnshi
girl
shi
3.poss
hā
hair
the girl's hair
Type:
naturalistic spoken
Source:
Josselin de Jong 1926: 49