Example 27-28

Hem seg, Meester sender sa wees welkom.
Hem
3sg
seg,
say
Meester
Master
sender
3pl
sa
will
wees
be
welkom.
welcome
He says that Master and his brother will be welcome.
Dutch: Hij zegt dat Meester en zijn broer welkom zullen zijn.
Comment:
This is an example sentence from the grammar of Magens (1770: 63).
Type:
naturalistic spoken
Source:
Den Besten 2008: 41