Example 27-150

Weni am a lo pasḗ di hus, di hou man a ki di klēn juṅ lo pasḗ.
Weni
when
am
3sg
a
pst
lo
prog
pasḗ
pass.by
di
det
hus,
house
di
det
hou
old
man
man
a
pst
ki
see/look
di
det
klēn
small
juṅ
boy
lo
prog
pasḗ.
pass.by
"When he was walking past the house, the old man saw the boy passing by."
Type:
naturalistic spoken
Source:
De Josselin de Jong 1926