Datapoint Ambon Malay/Comitatives and instrumentals

Values

Identity

Example 68-85:
Katong tinggal deng sapa?
Katong
1pl
tinggal
live
deng
with
sapa?
who
With whom should we stay?

Source: van Minde 1997: 183

Example 68-84:
Dia mo tando beta deng dia pung naniri.
Dia
3sg
mo
fut
tando
gore
beta
1sg
deng
with
dia
3sg
pung
poss
naniri.
tusk
It (a wild boar) wants to gore me with its tusk.

Source: van Minde 1997: 183

Confidence:
Very certain