Datapoint Kinubi/Ditransitive constructions with ‘give’

Values

Indirect-object construction Frequency: 70.0%

Example 63-119:
úwo wedí la jídi t-éna láabi ta galamóyo
úwo
3sg
wedí
give
la
to
jídi
grandfather
t-éna
gen-our
láabi
rope
ta
gen
galamóyo
goat
He gave our grandfather the goat's rope.

Source: Luffin 2005: 225

Example 63-120:
bakán úmun já wedí na ómun bakán fi Mazéras
bakán
when
úmun
3pl
come
wedí
give
na
to
ómun
3pl
bakán
place
fi
in
Mazéras
Mazeras
When they came, they gave them a place to live in Mazeras.

Source: Luffin 2005: 237

Confidence:
Very certain

Double-object construction Frequency: 30.0%

Example 63-118:
úmun wedí na turá fi Mazéras
úmun
3pl
wedí
give
na
us
turá
plot
fi
in
Mazéras
Mazeras
They gave us a plot in Mazeras.

Source: Luffin 2005: 362

Confidence:
Very certain