Datapoint Lingala/Order of relative clause and noun

Values

Relative clause follows noun

Example 60-8:
kíti óyo namónákí, ezalí tálo
kíti
chair
óyo
which
na-món-ákí,
1sg-see-pst
e-zal-í
3sg-be-prs.prf
tálo
price
The chair I saw is expensive.
Confidence:
Very certain