Datapoint Martinican Creole/Subject relative clauses

Values

Relative pronoun

Example 51-153:
Mwen konnet an ti boutik ki ka vann bèbel kréyol.
Mwen
1sg
konnet
know
an
indf
ti
little
boutik
shop
ki
rel
ka
prog
vann
sell
bèbel
fancy.jewels
kréyol.
creole
I know a little shop which sells Creole fancy jewels.

Source: Bernabé 2003: 193

Confidence:
Very certain