Datapoint Fa d’Ambô/Comitatives and instrumentals

Values

Identity

Example 38-130:
Sém sxama mavida ku memu.
Se-amu
res-1sg
sxa-ma
tma-take
mavida
suffering
ku
with
mai-mu.
mother-1sg
And I was suffering with my mother.
Example 38-131:
Bo xasúbili ku xaxamba.
Bo
2sg
xa-súbili
tma-go.up
ku
with
xaxamba.
hoop
You climbed up (the tree) with a hoop.
Confidence:
Certain