Datapoint Fa d’Ambô/Expletive subject of existential verb

Values

An expletive subject is used Frequency: 70.0%

Example 38-82:
ixasa ana, ana abada [...]
e-sa-xa
3sg-be-evid
wan-na
art-art
wan-na
art-art
abada
fruit
[...]
[...]
(if) there was a, a fruit [...]
Confidence:
Intermediate

An expletive subject is not used Frequency: 30.0%

Example 38-121:
Xa suku xa vida ba dentsy, [...].
Xa
evid
sa-ku
be-with
xa
evid
vida
life
ba
go
densyi,
forward
[...].
[...]
So there was some life in the future, [...].