Datapoint Angolar/Complements of 'think' and 'want'

Values

Different complementizer

Example 36-135:
Ê1 mêthê p’ê1 m’me ũa kwa rosi.
Ê
3sg
mêthê
want
pa
that
ê
3sg
m'me
eat
ũa
one
kwa
thing
rosi.
sweet
He wants to eat something sweet.
Example 36-132:
[...] n vatxê ê bê r'ê.
[...]
[...]
n
1sg
vatxê
believe
ê
3sg
go
r'ê.
of=3sg
[...] I thought he had left.
French: [...] j'ai cru qu'il était parti.

Source: Maurer 1995: 114

Example 36-136:
N thêka pentha ma pisikarô na ba mionga wa.
N
1sg
thêka
prog
pentha
think
ma
comp
pisikarô
fisherman
na
neg
ba
go
mionga
sea
wa.
neg
I think that the fishermen didn't go to the sea.
Example 36-137:
Peru mêthê pa Maa kopa fanha.
Peru
Peru
mêthê
want
pa
comp
Maa
Maa
kopa
buy
fanha.
flour
Peru wants Maa to buy flour.
Confidence:
Very certain