Datapoint Afrikaans/Noun phrase conjunction and comitative

Values

Differentiation

Example 29-146:
Jan en Piet het dit nie gesien nie.
Jan
John
en
and
Piet
Pete
het
pst
dit
3sg.n
nie
neg
ge-sien
ptcp-see
nie.
neg
John and Pete did not see it.
Example 29-147:
Jan het met Marie gaan kyk.
Jan
John
het
pst
met
with
Marie
Mary
gaan
go
kyk.
look.inf
John went with Mary to have a look.
Confidence:
Very certain