Datapoint Afrikaans/Order of demonstrative and noun

Values

Demonstrative word precedes noun

Example 29-10:
Ek wil dié week met jou praat.
Ek
1sg.nom
wil
want
dié
prox.dem
week
week
met
with
jou
2sg.obl
praat.
talk
I want to talk to you this week.
Example 29-11:
Hy sal môre {hierdie/daardie} dorp besoek.
Hy
3sg.m.nom
sal
will
môre
tomorrow
{hier-die/daar-die}
{here-def.art/there-def.art}
dorp
town
besoek.
visit
He will visit {this/that} town tomorrow.
Confidence:
Very certain