Datapoint Berbice Dutch/Coming from named places

Values

Preposition

Example 28-132:
ori ʃi papa kumtɛ fan di plɛk nam kanʤi krik
ori
3sg
ʃi
3sg.poss
papa
father
kumu-tɛ
come-pfv
fan
from
di
the
plɛkɛ
place
nam
name
kanʤi
Canje
krik
Creek
Her father came from the place called Canje Creek.

Source: Kouwenberg 1994: 594

Confidence:
Very certain