Datapoint Berbice Dutch/Experiencer constructions with ‘like’

Values

Experiencer is subject

Example 28-116:
o wa poktɛkɛ an o dektɛkɛ
o
3sg
wa
pst
poko-tɛ
like-pfv
ɛkɛ
1sg
an
and
o
3sg
deki-tɛ
take-pfv
ɛkɛ
1sg
He liked me and took me (to be his wife).

Source: Kouwenberg 1994: 652

Confidence:
Very certain