Datapoint Louisiana Creole (geographical (Pointe Coupee))/Object relative clauses

Values

Zero and gap Frequency: 70.0%

Example 53-348:
Mo te gen en bwat siga, boug-ye te donn mon.
Mo
1sg
te
pst
gen
have
en
art.indf
bwat
box
siga,
cigar
__
__
boug-ye
guy-art.def.pl
te
pst
donn
give
mon.
1sg
I had a cigar box (that) those guys gave me.

Source: Klingler 2003: 225

Example 53-349:
Tou piti-ye mo gen a se pou li.
Tou
all
piti-ye
child-art.def.pl
__
__
mo
1sg
gen
have
a
art.def
se
cop
pou
for
li.
3sg
All of the children I have are his.

Source: Klingler 2003: 226

Confidence:
Very certain

Relative particle and gap Frequency: 30.0%

Example 53-346:
Li tou-tan reponn le kestchyon ki li mannde li.
Li
3sg
tou-tan
all-time
reponn
answer
le
art.def.pl
kestchyon
question
ki
rel
li
3sg
mannde
ask
li.
3sg
He always answers the questions that he asks him.

Source: Klingler 2003: 227

Example 53-347:
Ye petet di mo de paròl an kreyòl ki mo pa konpròn.
Ye
3pl
petet
maybe
di
tell
mo
1sg
de
art.indf.pl
paròl
word
an
in
kreyòl
Creole
ki
rel
mo
1sg
pa
neg
konpròn.
understand
They might tell me some words in Creole that I don't understand.

Source: Klingler 2003: 227

Confidence:
Certain