Datapoint Louisiana Creole (geographical (Pointe Coupee))/Pronominal and adnominal demonstratives

Values

Same forms

Example 53-16:
nonm-sa-la; fwa-sa-la; jou-sa-a; gato-sa-a
nonm
man
sala;
det.dem.sg
fwa
time
sala;
det.dem.sg
jou
day
saa;
det.dem.sg
gato
cake
saa
det.dem.sg
this/that man; this/that time; this/that day; this/that cake

Source: Klingler 2003: 182

Example 53-17:
zafè-sa-ye; depech-sa-ye; dekann-sa-ye; boug-sa-ye
zafè
thing
saye;
det.dem.pl
depech
peach
saye;
det.dem.pl
dekann
sugar.cane
saye;
det.dem.pl
boug
guy
saye
det.dem.pl
these/those things; these/those peaches; this/that sugar cane; these/those guys

Source: Klingler 2003: 182-183

Example 53-125:
Mo gen en zye. Mo pa gen pase en. [...] Mo gen jis sa-la.
Mo
1sg
gen
have
en
indf.art
zye.
eye
Mo
1sg
pa
neg
gen
have
pase
more.than
en.
one
[...]
[...]
Mo
1sg
gen
have
jis
only
sala.
dem
I have one eye. I don't have more than one. [...] I just have this one.

Source: Klingler 2003: 217

Example 53-126:
Li gen en, en ti-fiy. E sa-la pa gen ditou li.
Li
3sg
gen
have
en,
art.indf
en
art.indf
ti-fiy.
little-girl
E
and
sala
dem
pa
neg
gen
have
ditou
at.all
li.
3sg
She has a daughter. And that one doesn't have (any children) at all.

Source: Klingler 2003: 217

Example 53-127:
Ye pa gen traka e sa-ye non plu.
Ye
3pl
pa
neg
gen
have
traka
trouble
e
with
saye
dem.pl
non
not
plu.
more
They don't have trouble with those (children), either.

Source: Klingler 2003: 217

Example 53-128:
Sa-ye ka read et ye ka ekri.
Saye
dem.pl
ka
can
<read>
read
et
and
ye
3pl
ka
can
ekri.
write
Those (people) can read and write.

Source: Klingler 2003: 217

Confidence:
Very certain